Privacy Policy

Ang Patakaran sa Privacy na ito ay naglalarawan sa Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong impormasyon kapag ginamit Mo ang Serbisyo at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano ka pinoprotektahan ng batas.

Ginagamit namin ang Iyong Personal na data upang ibigay at pahusayin ang Serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pangongolekta at paggamit ng impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito.

 

Pagkolekta at Paggamit ng Iyong Personal na Data

 

Mga Uri ng Data na Nakolekta

 

Personal na Data

 

Habang ginagamit ang Aming Serbisyo, maaari Kaming hilingin sa Iyo na bigyan Kami ng ilang personal na nakakapagpakilalang impormasyon na maaaring magamit upang makipag-ugnayan o makilala Ka. Maaaring kabilang sa impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan, ngunit hindi limitado sa:

 

Email address

Unang pangalan at apelyido

Address, Estado, Lalawigan, ZIP/Postal code, Lungsod

 

Data ng Paggamit

 

Ang Data ng Paggamit ay awtomatikong kinokolekta kapag ginagamit ang Serbisyo.

 

Maaaring kasama sa Data ng Paggamit ang impormasyon gaya ng Internet Protocol address ng Iyong Device (hal. IP address), uri ng browser, bersyon ng browser, mga pahina ng aming Serbisyo na binibisita Mo, ang oras at petsa ng Iyong pagbisita, ang oras na ginugol sa mga page na iyon, natatanging device mga identifier at iba pang diagnostic data.

Kapag na-access Mo ang Serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng isang mobile device, maaari kaming awtomatikong mangolekta ng ilang impormasyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang uri ng mobile device na iyong ginagamit, ang iyong mobile device unique ID, ang IP address ng iyong mobile device, ang iyong mobile operating system, ang uri ng mobile Internet browser na iyong ginagamit, mga natatanging identifier ng device at iba pang diagnostic data.

 

Mga Teknolohiya sa Pagsubaybay at Cookies

 

Gumagamit kami ng Cookies at mga katulad na teknolohiya sa pagsubaybay upang subaybayan ang aktibidad sa Aming Serbisyo at mag-imbak ng ilang partikular na impormasyon. Ang mga teknolohiya sa pagsubaybay na ginamit ay mga beacon, tag, at script upang mangolekta at subaybayan ang impormasyon at upang mapabuti at suriin ang Aming Serbisyo. Maaaring kabilang sa mga teknolohiyang ginagamit namin ang:

 

Cookies o Browser Cookies

Mga Web Beacon

 

Ang cookies ay maaaring “Persistent” o “Session” Cookies. Mananatili ang Persistent Cookies sa Iyong personal na computer o mobile device kapag nag-offline Ka, habang ang Session Cookies ay tatanggalin sa sandaling isara Mo ang Iyong web browser.

 

Paggamit ng Iyong Personal na Data

 

Maaaring gumamit ang Kumpanya ng Personal na Data para sa mga sumusunod na layunin:

Upang ibigay at mapanatili ang aming Serbisyo, kabilang ang pagsubaybay sa paggamit ng aming Serbisyo.

Upang pamahalaan ang Iyong Account

Para makipag-ugnayan sa Iyo

Para sa iba pang mga layunin: Maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon para sa iba pang mga layunin, tulad ng pagsusuri ng data, pagtukoy sa mga uso sa paggamit, pagtukoy sa bisa ng aming mga kampanyang pang-promosyon at upang suriin at pagbutihin ang aming Serbisyo, mga produkto, serbisyo, marketing at iyong karanasan.

 

Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na sitwasyon:

 

Sa Mga Service Provider: Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa Mga Service Provider upang subaybayan at suriin ang paggamit ng aming Serbisyo, para makipag-ugnayan sa Iyo.

Para sa mga paglilipat ng negosyo: Maaari naming ibahagi o ilipat ang Iyong personal na impormasyon kaugnay ng, o sa panahon ng negosasyon ng, anumang pagsasama, pagbebenta ng mga asset ng Kumpanya, pagpopondo, o pagkuha ng lahat o bahagi ng Aming negosyo sa ibang kumpanya.

Sa mga kasosyo sa negosyo: Maaari naming ibahagi ang Iyong impormasyon sa Aming mga kasosyo sa negosyo upang mag-alok sa Iyo ng ilang partikular na produkto, serbisyo o promosyon.

Sa ibang mga user: kapag nagbahagi Ka ng personal na impormasyon o kung hindi man ay nakipag-ugnayan sa mga pampublikong lugar sa ibang mga user, ang naturang impormasyon ay maaaring tingnan ng lahat ng mga user at maaaring ipamahagi sa publiko sa labas.

Sa Iyong pahintulot: Maaari naming ibunyag ang Iyong personal na impormasyon para sa anumang iba pang layunin nang may pahintulot Mo.

 

Pagpapanatili ng Iyong Personal na Data

 

Pananatilihin lamang ng Kumpanya ang Iyong Personal na Data hangga’t kinakailangan para sa mga layuning itinakda sa Patakaran sa Privacy na ito. Pananatilihin at gagamitin namin ang Iyong Personal na Data sa lawak na kinakailangan upang sumunod sa aming mga legal na obligasyon (halimbawa, kung kinakailangan naming panatilihin ang iyong data upang sumunod sa mga naaangkop na batas), lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, at ipatupad ang aming mga legal na kasunduan at patakaran.

Pananatilihin din ng Kumpanya ang Data ng Paggamit para sa mga layunin ng panloob na pagsusuri. Ang Data ng Paggamit ay karaniwang pinapanatili para sa isang mas maikling panahon, maliban kung ang data na ito ay ginagamit upang palakasin ang seguridad o upang pahusayin ang paggana ng Aming Serbisyo, o Kami ay legal na obligado na panatilihin ang data na ito para sa mas mahabang panahon.

 

Paglipat ng Iyong Personal na Data

 

Ang iyong impormasyon, kabilang ang Personal na Data, ay pinoproseso sa mga operating office ng Kumpanya at sa anumang iba pang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga partidong kasangkot sa pagproseso. Nangangahulugan ito na ang impormasyong ito ay maaaring ilipat sa — at mapanatili sa — mga computer na matatagpuan sa labas ng Iyong estado, lalawigan, bansa o iba pang hurisdiksyon ng pamahalaan kung saan maaaring magkaiba ang mga batas sa proteksyon ng data kaysa sa mga nasa Iyong hurisdiksyon.

Ang iyong pahintulot sa Patakaran sa Privacy na ito na sinusundan ng Iyong pagsusumite ng naturang impormasyon ay kumakatawan sa Iyong kasunduan sa paglipat na iyon.

Gagawin ng Kumpanya ang lahat ng makatwirang hakbang na kinakailangan upang matiyak na ang Iyong data ay ginagamot nang ligtas at alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito at walang paglilipat ng Iyong Personal na Data na magaganap sa isang organisasyon o isang bansa maliban kung mayroong sapat na mga kontrol sa lugar kabilang ang seguridad ng Ang iyong data at iba pang personal na impormasyon.

 

Tanggalin ang Iyong Personal na Data

 

May karapatan kang magtanggal o humiling na tumulong Kami sa pagtanggal ng Personal na Data na aming nakolekta tungkol sa Iyo.

Ang aming Serbisyo ay maaaring magbigay sa Iyo ng kakayahang magtanggal ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa Iyo mula sa loob ng Serbisyo.

Pakitandaan, gayunpaman, na maaaring kailanganin naming panatilihin ang ilang partikular na impormasyon kapag mayroon kaming legal na obligasyon o legal na batayan upang gawin ito.

 

Pagbubunyag ng Iyong Personal na Data

 

Pagpapatupad ng batas

 

Sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon, maaaring kailanganin ng Kumpanya na ibunyag ang Iyong Personal na Data kung kinakailangan na gawin ito ng batas o bilang tugon sa mga wastong kahilingan ng mga pampublikong awtoridad (hal. hukuman o ahensya ng gobyerno).

Iba pang mga legal na kinakailangan

 

Maaaring ibunyag ng Kumpanya ang Iyong Personal na Data sa mabuting paniniwala na ang naturang aksyon ay kinakailangan upang:

 

Sumunod sa isang legal na obligasyon

 

Protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan o ari-arian ng Kumpanya

Pigilan o imbestigahan ang posibleng maling gawain kaugnay ng Serbisyo

Protektahan ang personal na kaligtasan ng Mga Gumagamit ng Serbisyo o ng publiko

Protektahan laban sa legal na pananagutan

 

Seguridad ng Iyong Personal na Data

 

Ang seguridad ng Iyong Personal na Data ay mahalaga sa Amin, ngunit tandaan na walang paraan ng paghahatid sa Internet, o paraan ng electronic storage na 100% secure. Habang nagsusumikap Kami na gumamit ng mga paraan na tinatanggap sa komersyo upang protektahan ang Iyong Personal na Data, hindi namin magagarantiya ang ganap na seguridad nito.

 

Privacy ng mga Bata

 

Ang aming Serbisyo ay hindi tumutugon sa sinuman sa ilalim ng edad na 13. Hindi namin sinasadyang nangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon mula sa sinumang wala pang 13 taong gulang. Kung Ikaw ay isang magulang o tagapag-alaga at alam Mo na ang Iyong anak ay nagbigay sa Amin ng Personal na Data, mangyaring Makipag-ugnayan sa amin. Kung nalaman Namin na nakolekta Namin ang Personal na Data mula sa sinumang wala pang 13 taong gulang nang walang pag-verify ng pahintulot ng magulang, gagawa Kami ng mga hakbang upang alisin ang impormasyong iyon mula sa Aming mga server.

Kung kailangan naming umasa sa pahintulot bilang isang legal na batayan para sa pagproseso ng Iyong impormasyon at ang Iyong bansa ay nangangailangan ng pahintulot mula sa isang magulang, maaaring kailanganin Namin ang pahintulot ng Iyong magulang bago Namin kolektahin at gamitin ang impormasyong iyon.

 

Mga Link sa Iba pang mga Website

 

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga website na hindi Aming pinapatakbo. Kung mag-click ka sa isang link ng third party, ididirekta ka sa site ng third party na iyon. Lubos naming ipinapayo sa Iyo na suriin ang Patakaran sa Privacy ng bawat site na binibisita Mo.

Wala kaming kontrol sa at walang pananagutan para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy o mga kasanayan ng anumang mga site o serbisyo ng third party.

 

Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito

 

Maaari naming i-update ang aming Patakaran sa Privacy paminsan-minsan. Aabisuhan ka namin ng anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng bagong Patakaran sa Privacy sa pahinang ito.

Ipapaalam namin sa Iyo sa pamamagitan ng email at/o isang kilalang paunawa sa Aming Serbisyo, bago maging epektibo ang pagbabago at i-update ang petsa ng “Huling na-update” sa itaas ng Patakaran sa Privacy na ito.

Pinapayuhan kang suriin ang Patakaran sa Privacy na ito pana-panahon para sa anumang mga pagbabago. Ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito ay epektibo kapag nai-post ang mga ito sa pahinang ito.

 

Makipag-ugnayan sa amin

 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng contact us page.